Rečníci

Cliff Lansley

E.I.A.


Cliff Lansley je psychológ a vedúca osobnosť produkcie seriálu televízie FOX, ‘Lie to Me – Lightman Group’ (na Slovensku známy pod názvom „Klamári“), v ktorom skupina Lightman Group predstavuje reálnu skupinu EIA Group. Medzinárodný tím EIA spolupracuje s mnohými spravodajskými službami a agentúrami z oblasti vojenskej, bezpečnostnej, policajnej, najmä z oblasti boja proti terorizmu a podvodom. Cliff sa špecializuje na detekciu pravdy, podvádzania, či zavádzania, stratégie získavania informácií a vypočúvania vo vysoko rizikových situáciách. Na svojom workshope sa pútavým spôsobom podelí o svoje tajomstvá a predstaví spoľahlivé ukazovatele klamstva, ktoré budete môcť využiť v reálnych životných situáciách.


JUDr. Jaroslav Spišiak

SLOVNAFT


Riaditeľ Ochrany a obrany v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Začínal ako hliadkový policajt v Dunajskej Strede (DS). Po absolvovaní Akadémie policajného zboru (PZ) v roku 1995 pracoval na Okresnom riaditeľstve v DS ako právnik, neskôr ako riaditeľ vnútorného odboru. Dva roky pracoval na Úrade kriminálnej polície Prezídia PZ. Po tom, ako v rokoch 1998 – 2001 viedol Okresné riaditeľstvo v DS, sa stal 1. viceprezidentom PZ a riaditeľom správy kriminálnej a finančnej polície. Po výmene vlády v roku 2006 bol odvolaný, a nastúpil do Slovnaftu ako riaditeľ ochrany a obrany. V rokoch 2010 až 2012 sa ešte vrátil do PZ ako jeho prezident.


Juraj Szabó

Compliance Expert


Ako riaditeľ právneho útvaru ČEZ a.s. stál pri zrode stratégie a dizajnu komplexného Compliance programu spoločností v Skupine ČEZ a neskôr pôsobil ako riaditeľ útvaru Korporátnej Compliance pre Skupinu ČEZ. Pôsobil aj v GE Money Bank, Komerčnej banke a.s., Raiffeisen Bank v Českej republike. Je členom výkonnej rady Českej Compliance Asociácie a rozhodcom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR. Je aktívnym predstaviteľom novej vlny Compliance v CEE.


Jan Vittek

Tatra banka


Riaditeľ odboru compliance v spoločnosti Tatra banka a.s., člen predstavenstva Slovak Compliance Circle, vedúci pracovnej skupiny pre AML & Compliance pri Komisii pre bezpečnosť bánk a finančných operácií Slovenskej bankovej asociácie. Absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pracovnú kariéru začínal v štátnej službe ako detektív na odbore Úradu finančnej polície (ÚFP) Bratislava, neskôr pôsobil ako vedúci odboru finančného spravodajstva ÚFP a zástupca riaditeľa ÚFP.


Štefan Máj

Nadácia Slovenskej sporiteľne


Svoju pracovnú kariéru začal v roku 1977 ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave cenovom.  V Slovenskej sporiteľni pôsobil od roku 1991, najskôr ako riaditeľ úseku správy majetku, divízie techniky a neskôr ako člen predstavenstva. Od roku 1995 do 1998 zastával viaceré pozície v Komerční banke Bratislava. V decembri 1998 sa do Slovenskej sporiteľne vrátil ako podpredseda jej predstavenstva. Významne sa podieľal na reštrukturalizácii a na procese privatizácie banky. Od januára 2015 do decembra 2017 ju viedol ako predseda predstavenstva. V súčasnosti naďalej pôsobí ako predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.


Prof. PhDr. Anna Remišová PhD.

Fakulta managementu UK


Profesorka A. Remišová je priekopníčka rozvoja podnikateľskej etiky na Slovensku v teórii aj v praxi. Medzinárodne uznávaná autorka mnohých kníh a článkov o podnikateľskej etike, manažérskej etike, etických kódexoch, formách inštitucionalizácie etiky v organizáciách, etickom poradenstve, etickom vedení ľudí a o spoločenskej zodpovednosti podnikov.Stála pri zrode podnikateľskej etiky na Slovensku v 90-tych rokoch minulého storočia a je priekopníčkou výučby podnikateľskej etiky na ekonomických a manažérskych vysokých školách. Významnou mierou prispela k rozvoju podnikateľskej etiky aj v praxi – participovala na vytvorení mnohých podnikových etických kódexov, bola členkou niekoľkých etických rád a viedla prvú etickú poradňu na Slovensku v spoločnosti Slovnaft, a.s. O svojich teoretických poznatkoch a praktických výsledkoch prednášala na univerzitách v Nemecku, Švajčiarsku a Rusku. K jej najvýznamnejším knižným publikáciách patria knihy „Etika a ekonomika“ (2000, 2004, 2011) a „Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi“ (2015) a je spoluautorkou knihy „Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí“ (2015).


Peter Kleinert

Binary Confidence


Peter získal väčšinu svojich skúseností ako programátor, architekt a bezpečnostný špecialista v spoločnostiach Siemens a SAP. Pracoval aj v oblasti deployment a tiež ako bezpečnostný expert pre SAP Cloud a riešenie In-Memory Computing. V oblasti IT pôsobí od strednej školy. Umiestnil sa vo viacerých miestnych a aj medzinárodných súťažiach, vrátane finále IEEE Computer Society Computer Society International Design Competition vo Washingtone. V súčasnosti je technickým riaditeľom a architektom riešení spoločnosti Binary Confidence s.r.o., ktorá dodáva služby v oblasti počítačovej bezpečnosti.


JUDr. Jaroslav Ružička, PhD.

RUŽIČKA AND PARTNERS


Právnemu poradenstvu sa osobne a aktívne venuje od roku 1992. Vedie jeden z najväčších tímov právnikov na Slovensku, ktorý bol opakovane ocenený klientmi ako Právnická firma roka. Dodávanie externých služieb najväčším spoločnostiam na Slovensku, ako aj dlhodobé pôsobenie na trhu, mu umožňuje vidieť veci s nadhľadom a aplikovať riešenia s pridanou hodnotou a ekonomickým efektom. Je managing partnerom advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS, ktorá ako prvá na Slovensku vytvorila vlastný seniorský tím právnikov pre oblasť compliance ako progresívneho odvetvia. Svojím strategickým pohľadom, vysokou odbornosťou a dlhoročnými skúsenosťami prispieva k zásadnej transformácii poskytovania právnych služieb do budúcnosti, kde v súlade so stratégiou dodávania nielen excelentných právnych riešení, ale aj pridanej hodnoty pre klienta a jeho biznis, prináša mnohé inovácie a riešenia mimo rámca konvenčných právnych služieb. Novým trendom nie je suplovať dodanie právneho produktu, ale byť rovnocenným partnerom pre klienta, ktorý je schopný vnímať biznis súvislosti v širšom kontexte. Dlhoročné zastupovanie veľkých korporátnych klientov je toho dôkazom.


Alexander Nagy

Forenzné oddelenie Deloitte na Slovensku


A. Nagy je partner spoločnosti Deloitte a zodpovedá za forenzné služby v regióne strednej Európy. Má vyše 20-ročné odborné skúsenosti s forenzným účtovníctvom a vyšetrovaním, ktoré získal poskytovaním služieb v najrôznejších jurisdikciách a odvetviach. Predtým ako sa vrátil do spoločnosti Deloitte na pozíciu partnera, pracoval šesť rokov ako vedúci oddelenia compliance v jednej z najväčších bánk v Českej republike, kde zodpovedal za zavádzanie opatrení proti finančnej kriminalite, korupcii, podvodom a porušovaniu etického kódexu a bezpečnosti. Bol zodpovedný za FATCA a zároveň bol vedúcim oddelenia compliance. Má rozsiahle znalosti z účtovníctva, financií a obchodných postupov, protokolov a zákonov. Zameriava sa aj na prevenciu a odhaľovanie interných a externých podvodov.


Pavla Hladká

Forenzné oddelenie Deloitte na Slovensku


P. Hladká vedie forenzné oddelenie na Slovensku a má viac ako 19 rokov skúseností s poskytovaním poradenských a forenzných služieb slovenským a medzinárodným klientom z oblasti výroby, farmaceutiky, zdravotnej starostlivosti, energetiky, telekomunikácií, automobilového priemyslu, dopravy, nehnuteľností, médií a verejného sektora vo viacerých krajinách Európy, ako aj v Ázii. Zameriava sa na prevenciu podvodného konania, zavádzanie compliance programov, overovanie dodržiavania predpisov a požiadaviek regulačných orgánov a takisto aj vyšetrovanie rôznych typov firemných podvodov a podozrení na finančné machinácie. Je certifikovanou vyšetrovateľkou podvodov (CFE) a držiteľkou ďalších certifikátov v oblasti compliance, riadenia rizík a internej kontroly.


Juraj Lipka

Philip Morris


Právnik spoločnosti Philip Morris ČR a.s., zodpovedá za český, slovenský a maďarský trh.  Pred svojím nástupom do spoločnosti Philip Morris ČR a.s. pôsobil ako český a slovenský advokát v medzinárodných advokátskych kanceláriách Gide Loyrette Nouel a Cliffford Chance so zameraním na obchodné a súťažné právo.


Mgr. Dušan Kučera, Ph.D, MBA

Podnikohospodárska fakulta VŠE v Prahe


D. Kučera pochádza z Moravy, kde sa vyučil v odbore prevádzkový elektromontér. Po odbornej maturite dostal možnosť študovať filozofiu a teológiu na Karlovej univerzite v Prahe, následne v Nemecku a USA. Niekoľko rokov pracoval ako duchovný, ale neskôr prestúpil do manažérskych pozícií medzinárodných spoločností. Najskôr ako riaditeľ v znaleckom ústave IBS Expert. Pôsobil ako manažér v ŠKODA Auto, ako riaditeľ neziskovej organizácie PasserinvestGroup a nakoniec vstúpil do akademickej sféry ako lektor exekutívneho vzdelávania na VŠP v Ostravě. V spolupráci s koncernom VW absolvoval medzinárodný MBA program. V súčasnosti pôsobí na podnikohospodárskej fakulte VŠE v Prahe, kde aktívne prednáša o osobnosti manažéra, lídra, manažérsku zodpovednosť a podnikateľskú etiku na medzinárodných magisterských programoch a MBA programe. Okrem toho vedie manažérske semináre na tému spiritualita manažmentu vo vybraných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Je aktívnym členom fakultnej akreditačnej komisie pre EQUIS. Ako predseda Etickej komisie na VŠE v Prahe je aj členom riadiaceho výboru UN GLobal Compact PRME CEE.


Alexander  Cimbaľák

ACE enterprise Slovakia/Bentley Systems


Riaditeľ, spolumajiteľ a predseda predstavenstva spoločnosti ACE enterprise Slovakia. Autor prevratnej vizuálnej integračnej technológie s názvom „ACE Enterprise Platform“, ktorá sa využíva v komplexných integračných projektoch vo viac ako 80 krajinách sveta. Skúsenosti z vedenia viac ako 200+ rôznych projektov po celom svete. Víťaz mnohých medzinárodných ocenení za IT riešenia a manažment, vrátane ceny za najlepší európsky projekt „European IT Excellence Awards 2010“, hlavných cien celosvetovej súťaže International Biznis Awards „Stevie Award Winner for Executive of the Year 2011“ a „Gold Stevie Winner – Best New Product or Service of the Year 2012“ alebo ocenenia „Silver Winner – Product of the Year 2015“ (Best in Biz International). Koncom roka 2018 bola táto prevratná technológia akvizovaná spoločnosťou Bentley Systems, ktorej slovenskú pobočku vedie ako Riaditeľ divízie Interoperability.


Vladimír Vaňo, MBA

CentralNic Group


Vladimír Vaňo je absolventom Wirtschaftsuniversität Wien a Carlson School of Management. Laureát Akademickej ceny rektora Univerzity Komenského študoval nielen na jej Fakulte manažmentu, ale vďaka konkurzmi získaným štipendiám aj na College of Charleston, Georgetown University a New York University. Absolvoval študijné pobyty aj na Graduate School of Management Petrohradskej štátnej univerzity, na Sun Yat-Sen University (Čína) a na Indian School of Business.
Zahraničnú odbornú prax získal počas stáží v ekonomickom think-tanku vo Washingtone, D.C. a v celosvetovej centrále Merrill Lynch v New York City v roku 2001. Skúsenosti s dianím v svetovom hospodárstve začal zbierať v deväťdesiatych rokoch v Deloitte&Touche. V roku 1999 vstúpil do finančného sektora ako výskumný asistent hlavného ekonóma ING. Po návrate z New Yorku sa stal vedúcim oddelenia Research v divízii Treasury Slovenskej sporiteľne. V rokoch 2011 a 2012 pôsobil ako externý poradca pre menové záležitosti vicepremiéra a ministra financií Slovenskej republiky. UNDP (United Nations Development Programme) ho zaradila na svoj zoznam preverených expertov na verejné financie. V roku 2007 prijal ponuku stať sa hlavným analytikom Volksbank Slovensko, ktorá sa v roku roku 2012 členom skupiny Sberbank. V júli 2013 ho predstavenstvo Sberbank Europe AG poverilo poslaním hlavného ekonóma svojej viedenskej centrály, kde pôsobil do roku 2018. Bol dlhoročným členom Výboru pre makroekonomické prognózy pri Ministerstve financií SR, členom správnej rady Nadácie Pontis a členom International Advisory Board na WU Executive Academy vo Viedni. V britskom denníku Financial Times publikoval blog o MBA štúdiu. Pravidelne prednáša na medzinárodných odborných a profesných konferenciách a univerzitách.


Jitka Skof

UNIQA Insurance Group


J. Skof zodpovedá za plnenie opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu. V centrále rakúskej poist’ovne UNIQA pracuje už 18 rokov. Od roku 2010 sa venuje téme compliance v takmer všetkých formách: všeobecné compliance podľa Solvency II, legalizácia príjmov z trestnej činnosti, FATCA, common reporting štandard atď. V holdingovej funkcii riadi spolu so svojím tímom dcérske spoločnosti nielen v Rakúsku, ale aj v strednej a južnej Európe. Publikovala v odbornom časopise Compliance Praxis a je aktívnou členkou rakúskej asociácie poisťovní.


Daniel Marek

Systemios


Zakladateľ a CEO spoločnosti Systemios, ktorá sa venuje konzultačnej činnosti, pričom využíva kombinované techniky tradičných biznis nástrojov a Yotta model, vysoko inovatívny, systematický a analytický nástroj systematických konštelácií. Robotický inžinier, M&A dealmaker, inovátor a človek so srdcom. Tím, s ktorým pracuje, má viac ako 120 trénovaných kolegov. Spolu s nimi poskytuje služby inovatívnym vlastníkom firiem, CEOs/CXOs a investorom, od SaaS startupov až po nadnárodné spoločnosti. Jeho misiou je pomôcť klientom vytvoriť lepší produkt alebo služby a spoluvytvárať úspešnejšie a viac ľudské spoločnosti, kde sú vnútorné vzťahy riadené na základe vzájomného rešpektu, etických hodnôt a dôvery.


Ing. Dagmar Kéryová CPCC, PCC.

Mysliteľňa


Po viac ako 15 rokoch práce v oblasti PR sa intenzívne profesionálne a zanietene venuje práci koučky, lektorky a facilitátorky. Je držiteľkou medzinárodnej certifikácie „Co-Active Coach“ s absolvovanými výcvikmi facilitátorov malých aj veľkých skupín.


Ing. Jana Bernaťáková

Mysliteľňa


Viac ako 15 rokov profesionálne pôsobila v dynamickom a progresívnom prostredí Tatra banky. Špecializuje sa najmä na manažérske poradenstvo a poradenstvo zamerané na riadenie zmeny. Ako lektorka, change facilitátorka a mentorka prináša so sebou pragmatizmus, otvorenosť a zároveň ľudský prístup.


Lukáš Bakoš

Maxman Consultants


Absolvent psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave a manažmentu na UBC Sydney v Austrálii. Od roku 2009 je managing director spoločnosti Maxman Consultants, slobodnej firmy, kde si ľudia navzájom nastavujú platy a spoločnosť funguje na nehierarchických princípoch vyspelých organizácií. Vo voľnom čase sa venuje neziskovým projektom zameraným na zlepšovanie školstva, pomoc a podporu študentov a pedagógov.


Tomáš Mihóčik

Forenzné oddelenie Deloitte na Slovensku


T. Mihóčik má desaťročnú prax vo forenznej oblasti. Má skúsenosti s vyšetrovaním rôznych prípadov podvodu, korupcie a neetického správania nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy a USA. Pomáhal klientom tiež pri zavádzaní preventívnych opatrení proti podvodom a compliance programov. Je členom Asociácie autorizovaných účtovníkov (FCCA) vo Veľkej Británii a Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (ACFE) v USA.


JUDr. Lucie Schweizer

RUŽIČKA AND PARTNERS


Advokátka s viac ako 18-ročnou praxou, špecializuje sa na korporátne trestné právo, prevenciu kriminality právnických osôb, strategické plánovanie, dizajn a risk manažment, strategické a senzitívne rozhodovanie a postupy. V rámci advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS spoluvytvorila tím špecialistov compliance, v súčasnosti unikátny tím právnikov v slovenskom prostredí. V minulosti pôsobila na katedre trestného práva a kriminalistiky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Je pravidelnou autorkou príspevkov na tému trestnej zodpovednosti právnických osôb. Verí, že advokácia v biznis prostredí nemá poskytovať „iba“ dodávku právnej služby, ale aj skutočnú pridanú hodnotu v podobe iného pohľadu a skúseností z trhu iných odvetví, čím prispieva k identifikácii viacerých možností a väčšej variabilite riešení.


JUDr. Naďa Roštek Spustová, LL.M.

SLOVNAFT


Pôsobí ako riaditeľka útvaru právne služby v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Predtým takmer 10 rokov pôsobila ako advokátka zameriavajúca sa na oblasť súťažného práva a regulované odvetvia. V minulosti zastávala manažérsku pozíciu v Slovenskom plynárenskom priemysle a.s. a na Protimonopolnom úrade SR, kde pôsobila ako riaditeľka právneho odboru. Právo vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2009 získala titul LL.M. na American University – Washington College of Law, kde študovala vďaka prestížnemu štipendiu Fulbrightovej komisie a vlády USA. Počas štúdia v USA sa zamerala na komparatívne štúdium antitrustového práva USA a EÚ a absolvovala tiež niekoľkomesačnú odbornú stáž na U.S. Federal Trade Commisison.


Mgr. Sylvia Szabó

RUŽIČKA AND PARTNERS


Advokátka s viac ako 20-ročnou praxou, špecializuje sa na korporátne trestné právo, protikorupčné programy, programy prevencie protispoločenskej činnosti a preventívne opatrenia. V rámci advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS sa podieľala na vzniku tímu špecialistov compliance, ktorý v súčasnosti predstavuje unikátny tím právnikov v slovenskom prostredí. Pravidelne sa vyjadruje k téme trestnej zodpovednosti právnických osôb. Poskytuje klientom poradenstvo v oblasti compliance, školí zamestnancov klientov, pripravuje a implementuje rôzne interné predpisy na účely ochrany zamestnávateľa a dodržiavania jeho povinností. Zastáva názor, že vhodnou adaptáciou existujúcich interných a externých opatrení sa podnikatelia vedia pripraviť a zabezpečiť efektívnu ochranu svojich top manažérov a tým aj firmu samotnú. Bohatá prax a skúsenosti získané poradenstvom pre spoločnosti z rôznych oblastí hospodárstva jej umožňujú aplikovať najlepší pohľad na to, kde začať s ochranou a túto správne nastaviť.


Ing. Dr. Nora Lauková

F.A.M.E.


N. Lauková je expertkou na neverbálnu komunikáciu s 30 – ročnou praxou. Študovala v USA odbor neverbálnej psychológie so zameraním na kriminológiu a kriminalistiku. Je autorkou projektu Top Škola reči tela a terapieTM, kde učí ľudí odhaľovať disproporcie psychopatológie a nebezpečných osobností v neverbálnom kontakte vo firemnom aj podnikateľskom prostredí. Prednáša ako lektorka a expertka problematiku neverbálnej komunikácie, neverbálnej typológie a vlastnej metódy 3axismappingTM v korporáciách, spoločnostiach, neziskových organizáciách a na rôznych školách na Slovensku a v zahraničí. Na Slovensku je vlastníčkou špeciálneho modelu seminára o korporátnej psychopatii, ktorý pomáha firmám odhaľovať korporátnych psychopatov. Prednáša na rôznych konferenciách na Slovensku a v zahraničí, je odborníčkou neverbality pre TV Markíza (Teleráno, TV Noviny, Reflex, Profil zločinu) a RTVS (Dámsky klub). Pravidelne prispieva do printových odborných a life stylových médií a prednáša neverbalitu na univerzite v Prahe.


Karol Suchánek

Počítače a bezpečnosť ho fascinovali už od detstva. Keď mal 16 rokov, vyvinul svoj prvý bezpečnostný softvér, ktorý sa po výhre v stredoškolskej súťaži dostal do predaja. Popri vývojárskej profesii v pražskej pobočke Monster.com získal v roku 2006 titul MBA na University of New York in Prague. Desať rokov vedie spoločnosť, ktorá poskytuje služby majetným rodinám po celom svete a stráži ich súkromie. Svoju vášeň k tejto oblasti si prehĺbil aj absolvovaním špeciálneho cybersecurity programu na prestížnej univerzite MIT v Bostone a stretnutím s legendárnymi Hack5 Group vo Washingtone. Miluje aktívny život, cestovanie a beh.


Cátia Pedro

Johnson Controls International


Cátia Pedro v súčasnosti vedie forenzný tím, ktorý je súčasťou oddelenia interného auditu spoločnosti Johnson Controls International v Bratislave. Celkovo má viac ako 15 rokov skúseností vo forenznej oblasti, ktoré nadobudla prevažne v zahraničí. Predtým ako začala pôsobiť v súčasnej pozícii, strávila viac ako tri roky na oddelení forenzných služieb v jednej z “Big Four” poradenských spoločností a viac ako 10 rokov pôsobila na oddelení interného auditu a compliance vo finančnom sektore. Je certifikovanou vyšetrovateľkou podvodov (CFE). Prednáša o forenzných témach na rôznych konferenciách a je autorkou niekoľkých odborných článkov.


László Ivan

Arriva (člen skupiny Deutsche Bahn)


Generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku (člen skupiny Deutsche Bahn). Aplikovanie zahraničných Compliance programov a ich implementovanie do lokálneho prostredia je výzvou každého manažéra. László riadi zo svojej pozície stratégiu piatich dopravných spoločností, dvoch servisných spoločností, cestovnú kanceláriu, zodpovedá za 2.400 zamestnancov a to všetko v 4 regiónoch Slovenska. Výzvy Compliance v odvetví dopravy vo všeobecnej rovine, ako aj nástrahy implementácie požiadaviek Compliance z akcionárskeho prostredia rieši už viac ako 4 roky. Je pravidelným rečníkom a zvaným hosťom odborných konferencií a svojím prístupom je inšpiráciou pre ostatných.